kannada grammar pdf ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೆ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶ ಕೂಡಾ ಕೇಳುವುದುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಕರಣಂಶವನ್ನು ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಕರಣಂಶದ